Εγκαταστάσεις



ΔείκτεςΑποστείρωσης feed

Asepta Sterilization Tape Steam

Αυτοκόλλητη ταινία – δείκτης για την διαδικασία αποστείρωσης με την μέθοδο του ατμού 
Λεπτομέρειες προϊόντος...