ΕγκαταστάσειςΕλαστικοί Υψηλής Έκτασης feed

ASEPTA SUPER ELASTIC

Επίδεσμοι ελαστικοί υψηλής έκτασης και συμπίεσης υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας ελαστικά και πολυεστερικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η συμπίεση τους είναι πολύ ισχυρή αλλά ελεγχόμενη και η ελαστικότητά τους ανέρχεται σε 120 %. Οι παρυφές τους είναι υπό μορ 
Λεπτομέρειες προϊόντος...